Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng chủ động tham mưu công tác nội chính

Thứ Hai, 16/03/2020, 14:56 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh, trao đổi nội dung có liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Kế Sách và vụ việc sai phạm xảy ra tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường 4, thành phố Sóc Trăng, có văn bản trình Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến hai vụ việc trên.
 
    Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1126-CV/TU ngày 08/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia... trong và sau thời gian đón Tết nguyên đán; Công văn số 1133-CV/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung giám sát thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 19/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc của Bộ Chính trị theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo, xin ý kiến Ban Nội chính Trung ương để hỗ trợ địa phương trong giải quyết đối với 01 tin báo có dấu hiệu tội phạm các cơ quan chức năng địa phương đã có báo cáo, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương nhưng chưa được cho ý kiến.
 
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng
Một cuộc họp của Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng
    Báo cáo, xin ý kiến Ban Nội chính Trung ương đối với một số vụ án, vụ việc các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, vướng mắc trong xử lý, làm việc với các cơ quan chức năng cho ý kiến đối với 03 vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, bức xúc, có dư luận lớn trên địa bàn tỉnh.
 
    Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp xây dựng báo cáo phục vụ khảo sát về tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới biển tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo Kế hoạch số 174-KH/BNCTW ngày 14/02/2020 của Ban Nội chính Trung ương.
 
    Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân định kỳ tháng 02/2020.
 
    Tham gia Đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với khiếu nại kỷ luật Đảng của 01 đồng chí đảng viên Chi bộ ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung; cử công chức tham gia Tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát, xác minh lại vụ việc khiếu nại, phản ánh của người dân.
 
    Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh qua kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2019 phục vụ kiểm tra, rà soát năm 2020; chủ trì họp giao ban về phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư định kỳ tháng 02/2020. 
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp 01 lượt công dân, tiếp nhận 21 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, bao gồm: Gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 08 đơn, gửi đến Thường trực Tỉnh ủy 05 đơn, gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy 08 đơn; đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 04 đơn, chuyển trả và hướng dẫn 04 đơn, lưu theo quy định 13 đơn.
                                                                                                Kim Long
.