Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam: Một số kết quả hoạt động tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020

Thứ Hai, 23/03/2020, 06:17 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra: Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019; phối hợp với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tham mưu xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo kết quả điều tra xử lý, giải quyết 03 vụ án tham nhũng, kinh tế theo kết quả kiểm tra của Đoàn công tác - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tham mưu xây dựng công văn về tiêu chí đưa các vụ việc, vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục theo dõi, đôn đốc vụ “Đưa hối lộ” xảy ra tại huyện Núi Thành; 02 vụ án “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Duy Xuyên và huyện Hiệp Đức; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Bưu điện thị xã Điện Bàn.
 
    Tham gia các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các địa phương về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu tổ chức tốt buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; chuẩn bị nội dung để tiến hành kiểm tra, đôn đốc về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy tại các địa phương trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thực hiện ký Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Văn phòng Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư.
 
    Trong tháng 3/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung theo dõi, nắm tình hình an ninh trật tự, phòng, chống ma túy, giải quyết các loại án; chuẩn bị nội dung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp giao ban với lãnh đạo các cơ quan nội chính quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020. 
 
    Chuẩn bị nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí  trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2021 đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến hành kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy tại thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An, Tam kỳ trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
    Chuẩn bị sở kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chương trình số 07-CTr/BNCTW, ngày 21/01/2020 của Ban Nội chính Trung ương về công tác trọng tâm năm 2020.
 
    Phối hợp với Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cù Tất Dũng
 
.