Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 14/03/2020, 06:34 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong năm 2019; Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong năm 2019; Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đánh giá Chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2020.
 
Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác cán bộ đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai
Hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác cán bộ đối với Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai
    Tổng hợp, báo cáo Ban Nội chính Trung ương tình hình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng tháng 01/2020; chương trình công tác tháng 02/2020.
 
    Trình đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nội dung tiếp dân tháng 02-2020, liên quan đến đơn khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện điều dưỡng tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa và dự thảo Thông báo kết luận đối với nội dung trên; dự thảo Kế hoạch tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2020.
 
    Tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng tuần; tình hình ngăn chặn hoạt động của các đối tượng chống đối trong ngày 30/01/2020. Đồng thời, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ việc vi phạm liên quan pháo nổ trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh; tiến độ và tình hình xử lý các vụ sai phạm xảy ra tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh định kỳ tháng 02/2020 theo quy định.
 
    Làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác phối hợp trong công tác nội chính. Sau làm việc, đã ban hành Thông báo kết luận của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với các cơ quan trên.
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị nội dung cho đồng chí Bí thư tiếp công dân; với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh đề xuất Thường trực Tỉnh ủy nội dung làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh.
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
 
    Tổng hợp ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các dự thảo báo cáo sơ kết triển khai thực hiện trong năm 2019 đối với một số nghị quyết, chỉ thị, cụ thể: Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; ban hành Công văn đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.
 
    Làm việc với các quan tố tụng, thành viên Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh và huyện về việc thống nhất quan điểm xử lý vụ án xảy ra trên địa bàn; với Thường trực Huyện ủy và Ban Chỉ đạo công tác nội chính của hai huyện Thống Nhất Long Thành để nắm một số vụ việc tồn đọng liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
    Công tác tiếp dân: Tiếp tại trụ sở cơ qua 05 lượt/05 người; Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, vụ việc vụ án tiếp nhận 57 đơn, trong đó 29 đơn Thường trực Tỉnh ủy chuyển qua và 28 đơn, thư người dân chuyển đến (19 đơn mới nhận, 06 đơn tuần trước chuyển qua). Kết quả giải quyết đơn: Đã tham mưu xử lý 45 đơn, trong đó 29 đơn của Thường trực Tỉnh ủy chuyển qua và 13 đơn, thư người dân chuyển đến; còn lại 12 đơn, thư người dân chuyển đến đang nghiên cứu tham mưu giải quyết.
                                                                                      Nguyễn Hiên
.