Bắc Kạn: Một số kết quả công tác nội chính tháng 8

Thứ Tư, 11/09/2019, 14:53 [GMT+7]
    Tháng 8-2019, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; duy trì nền nếp công tác tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị; các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm phức tạp; tình hình dân tộc, tôn giáo và các tổ chức hoạt động trái phép trên địa bàn.
 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan nội chính phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác cũng như trong tham mưu xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án bức xúc, nổi cộm, đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo những diễn biến phức tạp, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức, lối sống; xây dựng, hoàn thiện dự thảo quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân; dự thảo quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh; dự thảo quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
 
    Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 35/38 vụ, làm rõ 39 đối tượng phạm pháp hình sự; khởi tố 36/54 bị can; kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 24 vụ/29 bị can; phục hồi điều tra 01 vụ/01 bị can; đình chỉ điều tra 02 vụ; bắt 01 đối tượng truy nã; ra quyết định truy nã 02 đối tượng.
 
    Viện kiểm sát kiểm tra xử lý, giải quyết 51/153 tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 25 vụ/35 bị can; quyết định truy tố 30 vụ/66 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 88 vụ/145 bị cáo; phúc thẩm 5 vụ/5 bị cáo; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp giải quyết được 138/399 vụ án, vụ việc đã thụ lý; trong đó, án hình sự thụ lý 114 vụ/181 bị cáo, đã giải quyết 58 vụ/75 bị cáo, đang giải quyết 56 vụ/106 bị cáo; thụ lý 285 vụ việc các loại, đã giải quyết được 80 vụ, đang giải quyết 205 vụ trong thời hạn luật định.
 
    Toàn ngành thanh tra đã thực hiện 62 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó 16 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 8,67 triệu đồng; 40 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền nộp phạt là 44,2 triệu đồng; 06 cuộc thanh tra kiểm tra trách nhiệm, hiện đang xây dựng báo cáo két quả, dự thảo kết luận 02 cuộc.
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tiếp 47 lượt công dân; tiếp nhận 132 đơn thư (khiếu nại 01 đơn; tố cáo 07 đơn; đề nghị, kiến nghị, phản ánh 124 đơn). Đã giải quyết xong 36/238 đơn thư thuộc thẩm quyền; 202 đơn thư còn lại hiện đang được các cơ quan xem xét giải quyết.
                                                                                                     P.V
.