Quảng Ngãi: Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Tư, 11/09/2019, 14:48 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho gần 250 cán bộ, công chức thuộc các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến dự có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương; Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam và Nguyễn Văn Long, Chuyên viên cao cấp, Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương đã truyền đạt các nội dung nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp và một số nội dung nghiệp vụ công tác quan trọng khác.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp là những lĩnh vực rất quan trọng, nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức làm công tác này phải tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, phải xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng thật sự liêm chính, trong sáng, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương
    Từ lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng, thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp sẽ góp phần rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo được nâng lên; làm cho bộ máy quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả hơn, kỷ cương hành chính, tính minh bạch trong xã hội tăng lên; kỷ cương phép nước được giữ vững; củng cố được niềm tin của Nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, đối với Đảng và Nhà nước; đồng thời còn là nhân tố quan trọng bảo đảm môi trường xã hội ổn định, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.
 
Đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu tại Hội nghị
    Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn chấp hành nghiêm nội quy, nêu cao trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tập trung nghe báo cáo viên trình bày; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại ngành, địa phương, đơn vị. Lớp bồi dưỡng, tập huấn lần này sẽ góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức và nắm vững các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho cán bộ lãnh đạo và công chức làm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền. 
Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
.