Hà Nội: Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và Thanh tra Thành phố

Thứ Tư, 07/11/2018, 14:33 [GMT+7]
    Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Thanh tra Thành phố Hà Nội trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
    Ngay sau khi Ban Nội chính Thành ủy được Thành lập, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4272-QĐ/TU ngày 24-3-2014 quy định về quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với các cơ quan trong khối Nội chính Thành phố, với các quận, huyện, thị ủy trong lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng. Qua gần 3 năm thực hiện Quyết định 4272, quan hệ công tác, phối hợp trao đổi thông tin giữa Ban Nội chính Thành ủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; giữa Ban Nội chính Thành ủy và Thanh tra thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phối hợp và củng cố mối quan hệ công tác giữa hai cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy, UBND thành phố giao. Hình thức phối hợp đa dạng, linh hoạt, bảo đảm các nguyên tắc theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 
 
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết
Các đại biểu tham dự Lễ ký kết
    Tuy nhiên, việc thực hiện kiểm tra về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và thực hiện chế độ báo cáo, trao đổi thông tin; phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng có lúc chưa kịp thời và nền nếp; việc tổ chức giao lưu, trao đổi công tác chưa được thường xuyên.
 
    Nhằm khắc phục những hạn chế trên, đồng thời, tăng cường phối hợp giữa 3 cơ quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, được sự đồng ý của Thành ủy, lãnh đạo 3 cơ quan đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; giữa Ban Nội chính Thành ủy với Thanh tra Thành phố. Quy chế phối hợp tập trung vào các nội dung nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ mỗi cơ quan về công tác nội chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thanh tra, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương kết quả phối hợp công tác giữa 3 cơ quan trong thời gian qua. Để phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp vừa được ký kết, đồng chí yêu cầu 3 cơ quan cần tuân thủ chặt chẽ 5 nguyên tắc phối hợp chung, đó là bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy; tuân thủ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn mỗi cơ quan; chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong phối hợp, trao đổi thông tin và bảo mật thông tin theo quy định; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan; tích cực, chủ động trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ vì mục tiêu, lợi ích chung của Thủ đô.
 
    Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị lãnh đạo 3 cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy các công việc liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Trước mắt là hạn chế, ngăn chặn, làm giảm và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên địa bàn Thành phố
                                                                                                    P.V
;
.