Cần Thơ: Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội

Thứ Năm, 25/10/2018, 14:57 [GMT+7]
    9 tháng năm 2018, Thành ủy Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07-4-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới"; nhất là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 08-3-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2018. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp nắm chặt tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát và mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết tốt, xử lý nhanh các vấn đề phát sinh mới, điểm nóng về an ninh, trật tự; theo dõi, nắm tình hình kịp thời vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.
 
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố  Cần Thơ
Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ
    Công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được thực hiện tốt các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu; công tác tập huấn, huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đảm bảo thực hiện theo kế hoạch, nhất là công tác chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Phong Điền tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị diễn tập cấp thành phố năm 2018; công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt đúng theo quy định.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt theo kế hoạch. Trong tháng, các quận, huyện tổ chức tuyên truyền 841 cuộc, với 26.836 lượt người dự; tủ sách pháp luật có 2.766 lượt người mượn, đọc; câu lạc bộ pháp luật của các xã, phường, thị trấn tổ chức sinh hoạt được 106 cuộc, với 3.233 lượt người tham dự. Về công tác hòa giải tiếp tục thực hiện tốt; tổng số vụ được đưa ra hòa giải là 149 vụ, trong đó hòa giải thành 124 vụ (tỷ lệ 83%).
 
    Viện kiểm sát thụ lý quyết định truy tố 147 vụ/254 bị can; đã xử lý, giải quyết truy tố 87 vụ/155 bị can; đang giải quyết 60 vụ/99 bị can.
 
    Kiểm sát xét xử án sơ thẩm: 219 vụ/361 bị cáo; Toà án đã giải quyết 75 vụ/104 bị cáo; đang giải quyết 144 vụ/257 bị cáo. Kiểm sát xét xử phúc thẩm 47 vụ/96 bị cáo; qua kiểm sát, tòa án thực hiện đúng quy định của pháp luật trong giai đoạn xét xử, chưa phát hiện vi phạm.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 320 vụ/709 bị cáo, đã giải quyết 90 vụ/138 bị cáo, còn tồn 230 vụ/571 bị cáo.
 
    Thanh tra các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai 21 cuộc thanh tra, kiểm tra (có 11 cuộc thanh tra hành chính). Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ban hành 111 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 561 triệu đồng, đã thu nộp ngân sách Nhà nước 529 triệu đồng.
 
    Các cơ quan hành chính các cấp của thành phố tiếp 173 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận 218 đơn (số cũ 22 đơn), qua phân loại có 20 đơn thuộc thẩm quyền, gồm: 18 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo. Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết 12/20 đơn, trong đó: khiếu nại 11/18 đơn, tố cáo 01/02 đơn; số còn lại đang tiếp tục xác minh giải quyết.
                                                                           Trần Hoàng Kiếm
;
.