Quảng Ngãi: Kết quả công tác nội chính Quý III năm 2018

Thứ Tư, 10/10/2018, 15:33 [GMT+7]
    Quý III năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; bảo đảm các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định.
 
    Các cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra khám phá 102/121 vụ xâm phạm về trật tự xã hội (đạt 84,3%). Thụ lý điều tra 184 vụ/274 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 39 vụ/82 bị can, đình chỉ điều tra 08 vụ/16 bị can; tạm đình chỉ điều tra 03 vụ/02 bị can; đang điều tra 134 vụ/174 bị can.
 
    Công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố: Thụ lý 253 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã xử lý 161 tin, đang điều tra, xác minh 92 tin; bắt, vận động đầu thú 03 đối tượng truy nã.
   
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 1.924 vụ việc, đã giải quyết, xét xử 967 vụ việc, còn 957 vụ việc (đạt 50,3%). Trong đó: Án hình sự thụ lý 131 vụ, đã giải quyết, xét xử 81 vụ, còn 50 vụ; án dân sự thụ lý 813 vụ, việc, đã giải quyết 287 vụ việc, còn 526 vụ việc; án hôn nhân và gia đình thụ lý 852 vụ, đã giải quyết 556 vụ, còn 293 vụ; án kinh doanh thương mại thụ lý 51 vụ, đã giải quyết 16 vụ, còn 35 vụ; án hành chính thụ lý 59 vụ, đã giải quyết 27 vụ, còn 32 vụ.
 
    Viện kiểm sát về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 320 vụ/360; cơ quan điều tra đã xử lý, giải quyết 182 vụ/161 bị can, đang giải quyết 138 vụ/199 bị can. Về án Viện kiểm sát thụ lý giải quyết  98 vụ/149 bị can; đã xử lý, giải quyết 74 vụ/109 bị can; đang giải quyết 24 vụ/40 bị can. 
 
    Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử: Sơ thẩm 127 vụ/201 bị can; Toà án đã xử lý, giải quyết 70 vụ/107 bị can, đang giải quyết 57 vụ/94 bị can; phúc thẩm 16 vụ/33 bị cáo; Toà án đã xử lý, giải quyết 07 vụ/24 bị cáo, đang giải quyết 09 vụ/09 bị cáo. Tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 02 vụ; phiên tòa rút kinh nghiệm 19 vụ,  không có án quá hạn luật định.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự thụ lý 8.072 việc. Số việc phải thi hành 8.008 việc, trong đó số có điều kiện thi hành 6.314 việc, đã thi hành xong 4.137 việc (đạt 66%). Tổng số tiền đã thụ lý 1.178,435 tỷ đồng. Số tiền phải thi hành 1.168,036 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành 738,945 tỷ đồng, đã thi hành xong 180,146 tỷ đồng (đạt 24%). 
 
    Ngành thanh tra thực hiện 218 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 801 đơn vị, phát hiện 492 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền 5.099,75 triệu đồng và 5.876,4 m2 đất, cùng nhiều sai phạm khác. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 3.660,07 triệu đồng và thu hồi 465.300,6m2 đất, kiến nghị xử lý khác 1.439,67 triệu đồng và 997 m2 đất, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét 02 vụ/02 đối tượng, ban hành 368 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.364 triệu đồng; ban hành 04 kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và nhiều biện pháp khắc phục, chấn chỉnh khác.
 
    Các cơ quan hành chính trong tỉnh đã giải quyết 55/98 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 56,1%. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 10 đơn/08 việc, đã giải quyết 10 đơn/08 việc, đạt 100%.
Phan Thành Long
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)
;
.