Bắc Ninh: Giao ban Khối Nội chính 9 tháng năm 2018

Thứ Hai, 15/10/2018, 15:19 [GMT+7]

Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị giao ban Khối Nội chính 9 tháng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cơ quan Khối Nội chính của tỉnh, Thường trực các huyện, thị, thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng đầu năm, các cơ quan Khối Nội chính trong tỉnh bám sát chương trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền nghiêm túc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; kịp thời nắm tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, tôn giáo, đô thị, văn hóa, tư tưởng; các điểm phức tạp về an ninh nông thôn từng bước được giải quyết ổn định. Công tác phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được tăng cường. Tiếp tục giải quyết dứt điểm các vụ việc sau thanh tra, kiểm tra. Chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm thực hiện đồng bộ trên cả hai mặt phòng ngừa và đấu tranh. 

Cùng với đó, công tác cải cách tư pháp tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, bảo vệ pháp luật, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số lĩnh vực còn tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp. Một số loại tội phạm hình sự nguy hiểm còn xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết một số vụ việc, vụ án chưa chặt chẽ. Quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản còn hạn chế. 

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung phân tích nguyên nhân hạn chế, đóng góp ý kiến, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác nội chính và cải cách tư pháp từ nay đến cuối năm 2019, tập trung vào các vấn đề: Đường lối xử lý các vụ án tham nhũng liên quan đến đất đai; nâng cao vai trò của chính quyền trong chấp hành các quy định của pháp luật về tố tụng hành chính; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các vụ án, vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được và đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Theo đó, tập trung chỉ đạo tốt việc thực hành Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Phong; hoàn thành tốt công tác rà soát và tuyển quân năm 2019; tổ chức nghiêm túc các kỳ thi tuyển giáo viên, công chức và chuyên viên chính năm 2018; tăng cường kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt các văn bản của cấp trên về nội chính và phòng chống tham nhũng. Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm các kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bí thư, Chủ tịch các huyện, thị, thành phố tổ chức đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại phức tạp. Tiếp tục nắm tình hình an ninh chính trị, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm cũng như âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... 

Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đôn đốc giải quyết có hiệu quả các vấn đề hạn chế mà các đoàn công tác cấp trên đã chỉ ra, kịp thời báo cáo cấp trên để tháo gỡ khó khăn; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo, phân công nhiệm vụ các thành viên và chương trình cải cách tư pháp năm 2019 để ban hành.

                                                                                      Tiến Dũng

;
.