Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo công tác bảo vệ chủ quyền, xây dựng biên giới quốc gia vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 12/10/2018, 07:47 [GMT+7]
    Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng đã tích cực, chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các hiệp định, quy chế khu vực biên giới, quy chế khu vực cửa khẩu. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 01-02-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ. 
 
    Tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, nhất là các huyện biên giới duy trì giao ban khối nội chính định kỳ đảm bảo hiệu quả, thực chất, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, kịp thời định hướng chỉ đạo các vấn đề phát sinh, nổi lên, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề cao vị trí, vai trò của cấp ủy đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện đủ sức lãnh đạo, điều hành, tổ chức cho quần chúng nhân dân ở địa phương chấp hành, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội biên phòng với huyện ủy các huyện biên giới để củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.
 
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh
Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với các lực lượng vũ trang tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch để thể chế, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khu vực biên giới quốc gia vững mạnh, toàn diện, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: Chỉ thị về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, Chỉ thị về lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện hàng năm, Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện…
 
    Ban cũng chủ động, thường xuyên trao đổi, nắm tình hình tại cơ sở về các vấn đề nổi lên trong công tác dân tộc, tôn giáo, an ninh trật tự khu vực biên giới; công tác đối ngoại biên phòng, nhất là việc phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng của phía nước láng giềng trong trao đổi thông tin, phối hợp ngăn chặn, xử lý các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép của công dân hai bên trên tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển vì biên giới hòa bình, hữu nghị. Hàng năm, Ban đã tổ chức đến thăm, tặng quà cho các đồn biên phòng và nhân dân các xóm biên giới nhân dịp ngày “Biên phòng toàn dân”, qua đó nắm tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới do các lực lượng chức năng quản lý, bảo vệ… Từ đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có biện pháp phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, ngành quan tâm công tác phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng biên nhằm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về mọi mặt.
 
    Từ kết quả tham mưu tích cực, chủ động, có hiệu quả của Ban Nội chính Tỉnh ủy, trong thời gian qua, Tỉnh ủy Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, nhất là các huyện biên giới, các cấp, ngành, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khu vực, địa bàn biên giới vững mạnh, toàn diện về mọi mặt. Kết quả, cấp ủy, chính quyền của 46 xã, thị trấn biên giới thường xuyên được củng cố và kiện toàn, cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận ngày càng tăng; 100% các tổ chức chính trị - xã hội hàng năm được đánh giá chất lượng khá, tốt; hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đảm bảo lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng trên địa bàn; củng cố được niềm tin của nhân dân khu vực biên giới vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, giúp đỡ và tham gia cùng Bộ đội Biên phòng thực hiện việc quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tập trung chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ động tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ nắm địa bàn, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn cùng tham gia xây dựng đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định về bảo vệ biên giới quốc gia, lãnh thổ; vận động người dân tích cực thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để nảy sinh các vấn đề nổi cộm, phức tạp. 
 
    Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã phối hợp với cấp ủy các huyện biên giới trong việc điều động cán bộ là sỹ quan Bộ đội Biên phòng đến tăng cường tham gia giữ các chức danh chủ chốt của các xã biên giới; đã có 24 lượt đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới ngày càng được quan tâm đầu tư, xây dựng; các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” ở các xã, xóm biên giới được tổ chức hàng năm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới” được duy trì có hiệu quả; hoạt động đối ngoại Biên phòng thường xuyên được tăng cường, thực hiện tốt việc kết nghĩa giữa các xóm, bản của Việt Nam với xóm, bản của Trung Quốc ở biên giới đã góp phần đẩy mạnh quan hệ giữa các địa phương của Nước ta với các địa phương của Nước bạn.
 
    Công  tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới tiếp tục được đẩy mạnh, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 347 vụ, với 430 đối tượng; khởi tố 60 vụ, 78 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 196 vụ, 279 đối tượng; thu nộp vào ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng. 
 
    Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đặc biệt là phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện và luôn đảm bảo giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và các lực lượng vũ trang thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
    Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
 
    Hai là, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển. Không ngừng tăng cường công tác đối ngoại Biên phòng giữa các lực lượng chức năng và địa phương của tỉnh với phía Nước bạn.
 
    Ba là, tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm.
 
    Bốn là, đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đưa cán bộ của lực lượng Bộ đội Biên phòng xuống tham gia sinh hoạt và giữ các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chính quyền cấp xã khu vực biên giới.
 
    Năm là, ưu tiên tập trung các nguồn lực cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân kết hợp tăng cường quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới.
 
    Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tổ chức các phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia với nhiều hình thức khác nhau, sâu rộng, có hiệu quả, thiết thực./.
 Đinh Văn Vụ 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng)
;
.