Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 8-2018

Thứ Tư, 29/08/2018, 08:33 [GMT+7]
    Tháng 8-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 
 
    Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã kiểm sát 340 tố giác, tin báo; thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 228 vụ/214 bị can; truy tố 31 vụ'38 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 109 vụ/201 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1868 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.363 vụ án các loại (án hình sự 117 vụ/216 bị cáo; án dân sự, hành chính 2.246 vụ); đã giải quyết 359 vụ (án hình sự 37 vụ/78 bị cáo; án dân sự, hành chính 322 vụ, việc).
 
    Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp đã thụ lý 4.325 việc và 1 tỷ 588 triệu đồng, đã thi hành xong 598/2.782 việc có điều kiện thi hành (đạt 21,5%), về tiền đã thi hành được 7 tỷ 110 triệu đồng/1 tỷ 345 triệu đồng có điều kiện thi hành (đạt 0.53%).
 
    Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tiến hành 14 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch. Hiện các cơ quan thanh tra đã kết thúc 05 cuộc, còn lại 09 cuộc đang tiếp tục thanh tra trong thời hạn luật định. Thanh tra tỉnh cùng với thanh tra các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận và xử lý 124 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó có 53 đơn khiếu nại, 09 đơn tố cáo, 61 đơn phản ánh, kiến nghị và 01 đơn tranh chấp đất đai; trong số đó có 30 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng, đến nay đã giải quyết xong 04 đơn, còn lại 26 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 37 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó 26 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 11 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; đã tiến hành xử lý 33 đơn, còn 04 đơn đang xử lý theo quy định pháp luật.
 
`Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch mua sách và cấp phát cho Tủ sách pháp luật cấp xã năm 2018; kiểm tra tình hình thực hiện tiêu chí số 18.5 xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức 03 lớp tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi năm 2017) và Luật Trợ giúp pháp lý cho gần 300 cán bộ, hội viên các huyện Tây Hoà, Tuy An và Sơn Hoà. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thụ lý tại Trung tâm 11 vụ/11 người; trợ giúp bằng hình thức tham gia tố tụng 10 vụ, tư vấn pháp luật 01 vụ; thực hiện 01 đợt truyền thông trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại 05 xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn huyện Sông Hinh; thẩm định, đánh giá 09 vụ việc trợ giúp pháp lý…
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.