Đồng Tháp: Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Hai, 09/07/2018, 14:49 [GMT+7]

Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị công tác nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng đoàn; Thường trực, lãnh đạo Văn phòng cấp ủy cấp huyện và cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành cụ thể hoá, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Các ngành khối Nội chính của Tỉnh thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị ổn định, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; điều tra, khám phá, xử lý các vụ án đạt tỷ lệ cao. Tội phạm, vi phạm pháp luật được kéo giảm 20,06%, phạm pháp hình sự giảm 14,66%, tai nạn giao thông giảm 12,76% về số vụ và giảm 50% số người bị thương; tỷ lệ phá án đạt 89,87% (vượt 14,87%); công tác thanh tra, kiểm tra phát huy hiệu quả, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, vi phạm, tạo niềm tin và môi trường lành mạnh để thu hút đầu tư, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành đã tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và đạt nhiều kết quả nổi bật, một số nhiệm vụ vượt kế hoạch đề ra.

Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, trong 06 tháng cuối năm, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành chú ý tập trung triển khai, thực hiện tốt một số việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện đầy đủ có hiệu quả các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, nhất là nâng cao giáo dục chính trị, tư tưởng, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan nội chính.

Thứ hai, về công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm một số tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, không để hình thành tội phạm theo hình thức băng nhóm, hoạt động tín dụng lãi suất cao đòi nợ theo kiểu xã hội đen; xử lý dứt điểm các vụ khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Thứ ba, về công tác cải cách tư pháp: Các cơ quan tư pháp tỉnh và cấp ủy địa phương tập trung thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX đối với ngành, địa phương mình. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự, hạn chế khiếu nại, tố cáo trong hai lĩnh vực này.

Thứ tư, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trước Đảng, trước nhân dân, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác công khai minh bạch trên các lĩnh vực, lấy công tác phòng ngừa là chính; tự làm trong sạch, lành mạnh ngay từ cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, giải quyết sớm sai phạm.

Nguyễn Hữu Nghi

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)

;
.