Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội: Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thứ Ba, 14/08/2018, 15:21 [GMT+7]
    Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã ban hành Văn bản số 815-CV/BNCTU về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 5 năm Ngày tái lập Ban Nội chính Thành ủy (07/8/2013 - 7/8/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, tập trung vào các nội dung sau:
 
    Tổ chức quán triệt, phổ biến thực hiện nghiêm túc 02 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố gồm: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tại Lễ kỷ niệm 5 năm tái lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (ảnh Đặng Phước)
    Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 78-QĐ/BNCTU ngày 01-7-2018 của Ban Nội chính Thành ủy về quy định việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc Ban Nội chính Thành ủy.
 
    Mỗi cán bộ, công chức tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hưởng ứng phong trào thi đua của cơ quan với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Ban Nội chính Thành ủy, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2018”; đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày tái thành lập Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội (07/8/2013 – 07/8/2018) và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018.
Đăng Khuyến
(Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội)
;
.