Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp

Thứ Ba, 12/06/2018, 14:14 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương tăng cường theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như Kỷ niệm 43 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), Festival Huế.
 
    Ban đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy giải pháp chỉ đạo các ngành, địa phương ngăn chặn các hoạt động truyền đạo trái pháp luật; tham mưu, xử lý một số vấn đề về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc; về những khúc mắc trong hoạt động của Trạm thu phí BOT giao thông Bắc đèo Hải Vân.
 
Các đơn vị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ký kết thi đua tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Các đơn vị của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ký kết thi đua tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
    Tiến hành phúc tra khắc phục những hạn chế, yếu kém được nêu tại Thông báo số 188-TB/TU ngày 05-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; triển khai đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 06-11-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của các cơ quan tư pháp đối với Chi ủy, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
    Đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng các đề án, báo cáo theo Thông báo số 16-TB/TU ngày 23-01-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công thực hiện Đề án Cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2020; nắm tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tư pháp, cải cách tư pháp tại một số cơ quan tư pháp cấp huyện. Tham mưu chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
 
    Trong tháng 6-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tập trung vào một số nhiệm vụ: Tham mưu Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng của Ban Nội chính Tỉnh ủy để phục vụ Hội nghị giao ban Cụm 3, Ban Nội chính các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
    Tăng cường theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo, nhất là các tổ chức Phật giáo bất hợp pháp trong thời gian diễn ra Tuần lễ Phật Đản 2018, Phật lịch 2.562; tình hình hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn tỉnh.
 
    Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án, báo cáo về thực hiện Đề án Cải cách tư pháp giai đoạn 2017-2010; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; tích cực triển khai và tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy và của Tỉnh ủy.
                                                                                                   Cù Tất Dũng
;
.