Lai Châu: Kết quả công tác nội chính tháng 8-2018

Thứ Ba, 28/08/2018, 17:21 [GMT+7]
    Trong tháng 8-2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chủ động phối hợp trong phòng, chống thiên tai, kịp thời giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ và ổn định cuộc sống; các loại tội phạm được phát hiện, xử lý kịp thời: Đã điều tra làm rõ 08/17 vụ, bắt 20 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, tiếp nhận 14 vụ/16 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu 3,68 g hêrôin; 1.074,07 g thuốc phiện; phát hiện 07 vụ vi phạm các quy định về kinh tế; 14 vụ vi phạm các quy định về môi trường. 
 
Đoàn công tác Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương trao đổi nghiệp vụ với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu
Đoàn công tác Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương trao đổi nghiệp vụ với Ban Nội chính
Tỉnh ủy Lai Châu
    Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã tiếp nhận, giải quyết 41/76 tin báo tố giác tội phạm; thụ lý 62 vụ án/95 bị can, đã giải quyết 46 vụ án/73 bị can; ban hành 04 kiến nghị đối với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc khắc phục vi phạm và hoạt động đăng ký hộ tịch cho công dân. Tòa án nhân dân hai cấp thhụ lý 241 vụ án các loại, đã xét xử 72 vụ, còn 169 vụ. Cơ quan thi hành án dân sự thi hành 414 việc, số việc ủy thác 01 việc, đã giải quyết xong 109/243 việc có điều kiện thi hành; chưa có điều kiện giải quyết 170 việc; số việc chuyển kỳ sau 304 việc. Tổng số tiền đã thụ lý hơn 57 tỷ 268 triệu đồng; giải quyết xong gần 992 triệu đồng/5 tỷ 429 triệu đồng số tiền có điều kiện thi hành; số tiền chuyển kỳ sau hơn 54 tỷ đồng.
 
    Ngành thanh tra tỉnh Lai Châu đã thực hiện 37 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 67 tổ chức, cá nhân; kết luận 07 cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế 202,3 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 09 tập thể, 18 cá nhân.
 
    Lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện 16 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; đã xử lý 15 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 103 triệu đồng, tịch thu 21,416 m3 gỗ các loại.
 
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực. Trong tháng, đã tuyên truyền 52 cuộc cho 3.120 lượt người; hòa giải thành 20/23 vụ, việc; bổ trợ tư pháp và tham gia tố tụng 14 vụ việc cho 14 đối tượng từ giai đoạn điều tra đến xét xử sơ thẩm; tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự, đất đai 04 vụ việc cho 04 đối tượng.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; thực hiện cuộc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước tại huyện Sìn Hồ; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; nghiên cứu, tham mưu xử lý một số đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
Nguyễn Thị Phương Thảo
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu)
;
.