Sơn La: Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Ba, 26/06/2018, 13:58 [GMT+7]
    Ngày 22-6-2018, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Các ngành trong khối nội chính chủ động phối hợp và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường bám, nắm địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, văn hoá; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, tham gia bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo không để xảy ra điểm nóng phức tạp, vụ việc gây bức xúc trong nhân dân.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí: các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung cơ chế chính sách trong quản lý kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ, phát huy tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí. 
   
    Hội nghị thống nhất một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là: cần nâng cao hơn nữa việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, quan tâm địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; công tác xây dựng lực lượng và huấn luyện, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang; tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tác động của luận điệu xấu chống phá Đảng, Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo chương trình, kế hoạch đề ra; nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…
 
    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; đấu tranh kiên quyết và hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án đảm bảo phán quyết của tòa án phải đúng pháp luật, chú trọng đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các tổ chức đảng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Lừ Văn Tuyên
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La)
;
.