Tây Ninh: Tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Chủ Nhật, 17/06/2018, 07:35 [GMT+7]
    Tháng 5-2018, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm tình hình và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống có thể xảy ra trên biên giới; tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; sơ kết, tổng kết kịp thời các văn bản liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Kết quả cụ thể như sau:
 
    Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 20-8-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-5-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Cầu và Tân Biên.
 
Đại biểu điểm cầu Tây Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Bộ Luật hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự 2015
Đại biểu điểm cầu Tây Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến Bộ Luật hình sự
và Bộ Luật tố tụng hình sự 2015
    Báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 25-02-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017.
 
    Báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh từ sau thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
    Tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến đối với Báo cáo số 177-BC/BNCTW ngày 14-3-2018 của Ban Nội chính Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
    Lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
    Cơ quan điều tra đã khởi tố 86 vụ 92 bị can, chuyển hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát truy tố 80 vụ/167 bị can, đình chỉ điều tra 02 vụ/03 bị can; tạm đình chỉ điều tra 16 vụ/04 bị can; phục hồi điều tra 02 vụ/04 bị can; hiện thụ lý 235 vụ/366 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp thực hiện các biện pháp kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của cơ quan Cảnh sát điều tra, đảm bảo các hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý; kiểm sát chặt chẽ, thận trọng khi phê chuẩn hoặc không phê chuẩn các lệnh, quyết định của cơ quan điều tra, đảm bảo các lệnh, quyết định đều có căn cứ, đúng pháp luật. Kiểm sát giải quyết 147/326 tố giác, tin báo tội phạm, trong đó khởi tố 108 vụ, tạm đình chỉ 03 vụ; kiểm sát 339 vụ/577 bị can của cơ quan điều tra thụ lý; án Viện kiểm sát thụ lý 94 vụ/217 bị can, đã quyết định truy tố 59 vụ/92 bị can, trả điều tra bổ sung 02 vụ/07 bị can (01 nhập vụ án, 01 bổ sung chứng cứ).
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 3.687 vụ; giải quyết 997 vụ án. Án bị hủy 01 vụ, án bị sửa 15 vụ, không có án quá hạn.
 
    Trong tháng, ngành thanh tra đang thực hiện 19 cuộc thanh tra hành chính (có 12 cuộc kỳ trước chuyển sang), chủ yếu ở lĩnh vực tài chính, ngân sách. Kết thúc 08 cuộc, ban hành kết luận 03 cuộc, qua thanh tra phát hiện vi phạm 284 triệu đồng, đã thu hồi 284 triệu đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 1 cuộc, 02 đối tượng.
 
    Đã thực hiện 1.328 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 153 cá nhân và 15 tổ chức vi phạm, đã ban hành 165 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt là 981 triệu đồng, đã thu 681 triệu đồng, đạt 69%.
 
    Toàn tỉnh tiếp168 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (tiếp thường xuyên 119 lượt, lãnh đạo tiếp 49 lượt). Nhận 35 đơn đủ điều kiện xử lý (19 đơn khiếu nại, 07 đơn tố cáo và 09 đơn kiến nghị, phản ánh). Đã xử lý 26 đơn khiếu nại, tố cáo (hướng dẫn 07 đơn, chuyển 16 đơn, số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 03 đơn khiếu nại). Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, ngành là 74 đơn (70 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo), trong đó kỳ trước chuyển sang 34 đơn; đã giải quyết 22 đơn khiếu nại (đều khiếu nại sai), số còn lại đang giải quyết.
                                                                               Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.