Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre tham mưu có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 19/06/2018, 09:22 [GMT+7]
    Tháng 5-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành: Công văn chỉ đạo tập trung lãnh đạo giải quyết các vụ việc gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn; cho chủ trương tổ chức và chủ trì cuộc họp về tình hình khiếu nại đông người, quá khích trên địa bàn tỉnh; chủ trương sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý người nước ngoài thông qua người khác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đề xuất chỉ đạo giải quyết khiếu nại của công dân; xử lý đơn tố cáo đối với một đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; dự thảo quyết định bổ sung thành viên Đoàn công tác 563 của Tỉnh ủy.
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bến Tre về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bến Tre về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
    Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả xin ý kiến xây dựng quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, dân chủ, công khai, minh bạch; kết quả thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020; kết quả, tiến độ điều tra vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; kết quả cuộc họp với đại diện Đảng ủy - cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh đối với vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ban Quản lý dự án thủy lợi Bắc Bến Tre.
Ban hành các văn bản đề nghị các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan chức năng trong việc chỉ đạo xử lý án điểm; chỉ đạo báo cáo kết quả xử lý người đứng đầu, người có liên quan để xảy ra tham nhũng trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý công trình giao thông và đô thị huyện Châu Thành… Ban hành văn bản góp ý tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm của Ban Chỉ đạo 138/CP.
    
    Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 28-11-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kiến nghị của Đoàn công tác số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tình hình, diễn biến và tiến độ thụ lý, giải quyết một số vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế, khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
    Ban hành công văn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I/2018; báo cáo về việc tăng cường quản lý người nước ngoài thông qua người khác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
 
    Thực hiện nghiêm quy định về chế độ, công tác tiếp công dân và phối hợp, tham gia với UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Trong tháng, thụ lý mới 11 đơn thư, đã xử lý xong 100% (xếp lưu 04 đơn, trả 03 đơn, chuyển 02 đơn, có văn bản đề nghị xem xét giải quyết 01 đơn, báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 01 đơn).
 
    Tham mưu Ban Chỉ đạo Cải cách tư phát tỉnh biên soạn tài liệu về tín dụng đen để thực hiện tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; công văn và Đề cương yêu cầu các ngành, địa phương báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.
                                                                                Trần Hoàng Kiếm
;
.