Tiền Giang: Kết quả công tác nội chính tháng 5-2018

Thứ Sáu, 22/06/2018, 15:33 [GMT+7]
    Trong tháng 5-2018, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Tiền Giang chủ động, phối hợp tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy cho ý kiến giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
    Cơ quan điều tra thụ lý 119 vụ/197 bị can, đề nghị truy tố 76 vụ/104 bị can. Viện kiểm sát ra quyết định truy tố 71 vụ/98 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự 195 vụ/ 369 bị cáo; phúc thẩm 44 vụ/64 bị cáo. Tòa án thụ lý mới 846 vụ án các loại, đã giải quyết 845 vụ án.
 
    Toàn tỉnh triển khai mới 13 cuộc thanh tra, kiểm tra, kết thúc 09/33; nội dung tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách… Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 628 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi cho đơn vị 140 triệu đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước 448 triệu đồng, đã thu 49 triệu đồng.
 
    Các cấp, các ngành đã giải quyết được 20/282 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp dân thường xuyên 234 lượt người; 06 lượt đoàn đông người.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2017 của Bộ Chính trị; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giồng Riềng. Đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương (phục vụ Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng); tham gia Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm nội chính và phòng, chống tham nhũng tổ chức tại tỉnh Hậu Giang.
 
    Theo dõi tình hình liên quan vụ việc báo chí phản ánh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý và báo cáo kết quả các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc năm 2017. Chuẩn bị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.
                                                                              Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.