Trà Vinh: Một số kết quả công tác nội chính quý I-2018

Thứ Hai, 02/04/2018, 14:53 [GMT+7]
    Trong quý I năm 2018, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chú trọng nắm tình hình nhất là an ninh nông thôn, dân tộc - tôn giáo, vụ việc khiếu kiện kéo dài tại địa phương; theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm bảo đảm đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kéo dài, đông người, phức tạp, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.
 
Một cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh
Một cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh
    Lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, trong đó tập trung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật để thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra.
 
    Kết quả công tác thực thành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp: Kiểm sát thụ lý 218 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra 202 vụ/282 bị can, án Viện kiểm sát thụ lý 94 vụ/173 bị can, đã truy tố 72 vụ/125 bị can, còn lại đang giải quyết; kiểm sát tạm giữ 53 người; kiểm sát tạm giam 249 người; kiểm sát thụ lý các vụ án dân sự sơ thẩm, phúc thẩm 2.890 vụ việc, đã giải quyết 1.400 vụ việc, còn lại đang giải quyết (quá hạn 22 vụ, án tạm đình chỉ 123 vụ). Ban hành 06 kháng nghị phúc thẩm và 01 kiến nghị yêu cầu tòa án khắc phục vi phạm. Cấp phúc thẩm đã xét xử, sửa án 21 vụ, hủy án để giải quyết lại 09 vụ.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 3.099 vụ án các loại (án mới 1.622 vụ, án cũ chuyển sang 1.477 vụ), giải quyết, xét xử 1.460/3.099 vụ, đạt tỷ lệ 47,11% (so với cùng kỳ thụ lý giảm 149 vụ, giải quyết giảm 36 vụ); án còn lại 1.639 vụ (tỉnh 302, huyện 1.337).
 
    Toàn tỉnh đã tiếp 498 lượt công dân, với 469 vụ việc. Tiếp nhận 296 đơn; trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 255 đơn, đơn thuộc quyền thụ lý 180 đơn (khiếu nại 176 đơn, tố cáo 04), hướng dẫn 20 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 55 đơn; đơn không đủ điều kiện xử lý 41 đơn. Đơn thụ lý đã giải quyết 128/176 vụ việc khiếu nại, 01/04 đơn tố cáo.
                                                                          Trần Hoàng Kiếm
;
.