Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị: Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03-2018

Thứ Năm, 15/03/2018, 14:50 [GMT+7]
    Trong tháng 02-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng trị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh trong tình hình mới; Công văn đôn đốc các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc triển khai các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp.
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với các ngành Công an, Thanh tra, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kết luận của Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tham gia ý kiến vào nội dung Đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, tố cáo, đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
 
Đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố Đông Hà (tháng 6-2017)
Đồng chí Phan Văn Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố Đông Hà (tháng 6-2017)
    Tham mưu Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh xây dựng Chương trình công tác trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2018.
 
    Ban hành Chương trình công tác trọng tâm và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2018. Báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thực hiện quy trình đề nghị bổ sung quy hoạch chức danh Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giai đoạn 2015-2020.
 
    Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 03-2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quý I-2018; tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính và giao ban các cơ quan tiến hành tố tụng quý I-2018; tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do Thường trực Tỉnh ủy và tổ chức, công dân chuyển đến; theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
    Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Quảng Trị; báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan; ban hành văn bản thông báo các vụ việc nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và một số vụ việc nổi lên tại địa phương vào diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo năm 2018. 
 
    Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 64-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh và Hướng Hóa; giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 03-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 06-12-2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà.
 
    Tham gia tiếp dân định kỳ, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy; tổng hợp kết quả thực hiện các kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Trị xây dựng và phát sóng chuyên mục nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 03-2018.
Cù Tất Dũng
;
.