Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát 2018

Thứ Hai, 12/03/2018, 14:28 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; qua đó đánh giá đúng thực chất việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng để kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phát huy ưu điểm, uốn nắn, chấn chỉnh đối với các hạn chế, khuyết điểm (nếu có).
 
Quang cảnh một phiên họp của Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy
Quang cảnh một phiên họp của Đoàn giám sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy
    Ban sẽ tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong thụ lý giải quyết tố giác, tin báo tội phạm liên quan đến kinh tế, chức vụ, tham nhũng, giai đoạn 2015-2017; đối tượng kiểm tra là cấp ủy các cơ quan thụ lý giải quyết tố giác, tin báo tội phạm liên quan đến kinh tế, chức vụ, tham nhũng. 
 
    Đồng thời, tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng của một số cấp ủy cấp huyện và tương đương trực thuộc Tỉnh ủy. 
 
    Theo kế hoạch, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát và phân công 01 đồng chí Phó trưởng Ban làm Trưởng đoàn để triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 31-10-2018. 
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.