Phú Yên: Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Tư, 24/01/2018, 14:41 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Học, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
    Năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất, bất ngờ và không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm được tăng cường với những biện pháp quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Tội phạm được kiềm chế, tỉ lệ điều tra, khám phá án và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố vượt chỉ tiêu đề ra; tai nạn giao thông giảm mạnh trên cả ba tiêu chí so với năm 2016.
 
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng cho các cá nhân
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lương Minh Sơn và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nội chính Đảng cho các cá nhân
    Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, sự phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm ngày càng chủ động, hiệu quả hơn, đảm bảo việc thực thi đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đảm bảo theo quy định của Nhà nước…
 
    Năm 2018, toàn tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Trong đó, chú ý tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm các hành vi tham nhũng. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh và công khai kết quả xử lý đối với những hành vi vi phạm…
 
    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh cần quyết liệt hơn nữa trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, nhất là ma túy, cá độ bóng đá, tín dụng đen gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở; chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động của cán bộ, đảng viên để phòng ngừa vi phạm; rà soát, xem xét, giải quyết tốt các kết luận sau kiểm tra, kiểm toán ở các cơ quan, đơn vị… Đồng chí yêu cầu các cơ quan nội chính, tư pháp của tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị và chuyên môn vững vàng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
 
    Dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nội chính Đảng” cho 4 cá nhân trong tỉnh.
Lê Ngọc Hơn
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)
;
.