Đà Nẵng: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Chủ Nhật, 21/01/2018, 07:57 [GMT+7]
    Năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành chức năng, địa phương tập trung phối hợp, triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp phòng ngừa đảm bảo an ninh chính trị, nhất là đã đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra trên địa bàn thành phố; tập trung thực hiện Đề án chương trình “Thành phố 4 an”..., qua đó đã kịp thời xử lý các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm, xảy ra 531 vụ vi phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội (giảm 4,8% so với năm 2016), làm chết 10 người, bị thương 80 người, tài sản thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 442/531 vụ (đạt tỷ lệ 83,2%), bắt xử lý 677 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 10 tỷ đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 741 vụ/1.448 đối tượng về an ninh trật tự. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2016.
 
    Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy tăng và diễn biến phức tạp, với thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh hơn. Lĩnh vực kinh tế, nổi lên là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản về mua bán bất động sản, lợi dụng công nghệ (mạng internet, viễn thông, xã hội) lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi; vi phạm trên lĩnh vực an toàn thực phẩm còn tiềm ẩn phức tạp...
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, nhất là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng. Năm 2017, các địa phương, đơn vị đã tổ chức được 275 lớp tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cho 16.367 lượt cán bộ công chức và người dân tham dự bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, họp chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn...; chuyển đổi vị trí công tác định kỳ phải chuyển đổi theo quy định cho 120 vị trí. Thanh tra các cấp đã triển khai 8.856 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 22.360 tổ chức, cơ sở, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 10.117 tổ chức, cá nhân sai phạm, với số tiền hơn 20 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 6 tổ chức, 7 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ; ban hành 10.043 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 26,6 tỷ đồng. Đã tiến hành 38 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 49 đơn vị, qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh một số thiếu sót trong thực hiện thủ tục thanh tra...
 
    Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra để phòng, chống tham nhũng chưa đồng bộ; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn chưa nghiêm, để xảy ra sai phạm (như: đất đai; nhà công sản; khoáng sản; quy hoạch; xây dựng cơ bản; giải tỏa đền bù; quản lý tài chính, nhất là tại các đơn vị sự nghiệp công lập…), gây dư luận không tốt trong nhân dân.
 
    Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy: Ban hành Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 27-9-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; ban hành Chỉ thị 15-CT/TU ngày 18-01-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn thành phố”; tổ chức sơ kết một số chủ trương quan trọng của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức triển khai 07 đoàn kiểm tra, giám sát và 14 cuộc giám sát các vụ án, vụ việc trên lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tổ chức hội nghị đánh giá công tác nội chính định kỳ hàng quý với lãnh đạo các cơ quan nội chính, Bí thư các quận ủy, huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan liên; tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho Thường trực các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, cán bộ theo dõi, tham mưu công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và lãnh đạo Văn phòng các quận ủy, huyện ủy theo dõi công tác nội chính; tham gia ý kiến nhận xét việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 35 trường hợp là lãnh đạo các cơ quan nội chính và các chức danh tư pháp; phối hợp xây dựng, phát hành 24 chuyên mục “Góc nhìn pháp luật” phát sóng thường kỳ trên Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chủ trì, phối hợp xây dựng ban hành 12 Bản tin nội chính hàng tháng…
 
    Trong năm 2018, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về lĩnh vực công tác nội chính và PCTN; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm công nghệ cao… Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai sót, tham nhũng (như: quản lý đất đai, xây dựng, nhà công sản, tài chính…). Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong công tác giải quyết vụ án, vụ việc, đặc biệt là việc áp dụng một số bộ luật mới, tạo môi trường pháp lý công khai, minh bạch, tin cậy, góp phần thực hiện thành công chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố.
Huỳnh Văn Thắng
(Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng)
;
.