Điện Biên: Sơ kết thực hiện các quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017

Thứ Sáu, 19/01/2018, 15:35 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện các quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị.
 
    Năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Điển hình là các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng Chỉ thị số 19, 20, 21-CT/TU ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh trật tự năm 2017; Chương trình số 47-CT/TU, ngày 24-2-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017… 
 
Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Trong công tác phối hợp tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, Ban Nội chính Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu, tiến độ, quan điểm, kết quả xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tham mưu đưa một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc…
 
    Trong phối hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; rà soát, kiểm tra các sai phạm kinh tế thông qua công tác thanh tra, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng số tiền sai phạm gần 230 tỷ đồng. Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong xử lý, giải quyết các vụ, việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Cùng với đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy còn chủ động phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác cung cấp, trao đổi thông tin; đặc biệt là giữa các cơ quan tố tụng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ việc, vụ án, đảm bảo việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án…
 
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các quy chế phối hợp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017. Trong thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó giảm thiểu khiếu kiện đông người, vượt cấp. Ban Nội chính Tỉnh ủy cần làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
                                                                                           P.V
;
.