Bến Tre: Một số kết quả công tác nội chính 9 tháng năm 2017

Thứ Hai, 09/10/2017, 16:23 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân của người đứng đầu; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc có phức tạp về an ninh, trật tự.
 
    Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020"; 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; giám sát chuyên đề đối với 02 tập thể, 02 cá nhân về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới" và Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới"; ban hành Quy định các vụ việc, vụ án thuộc diện Tập thể Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, chỉ đạo.
 
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre
Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp kiểm sát 803 tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết được 645 tin; kiểm sát điều tra 495 vụ/556 bị can, đã giải quyết 358 vụ/418 bị can, đạt 72,32%; kiểm sát thụ lý 328 vụ/413 bị can, đã truy tố 310 vụ/385 bị can; kiểm sát xét xử án hình sự sơ thẩm 311 vụ/400 bị cáo, phúc thẩm 67 vụ/77 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 8.017 vụ việc án các loại, đã giải quyết 5.657 vụ; tổ chức xét xử lưu động 44 vụ; bản án, quyết định bị hủy, bị sửa do nguyên nhân chủ quan so với cùng kỳ giảm 0,1-0,3%; không có trường hợp xét xử oan, bỏ lọt tội phạm, án quá hạn luật định, án tuyên không rõ ràng.
 
    Ngành Thanh tra tiến hành 44 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu chi tài chính và việc chi trả chính sách xã hội, đạt 88,63% kế hoạch năm; kết thúc 39 cuộc, phát hiện sai phạm 13,755 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,899 tỷ đồng (đã thu hồi 3,951 tỷ đồng), xử lý hành chính 02 tập thể và 33 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 03 vụ. Tiến hành 1.789 cuộc thanh tra chuyên ngành trên nhiều lĩnh vực, phát hiện 685 trường hợp vi phạm (544 cá nhân, 131 tổ chức), xử phạt vi phạm hành chính 4.189 tỷ đồng (đã thu 3,821 tỷ đồng).
 
    Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đều nghiêm túc thực hiện tiếp công dân theo quy định, chỉ đạo giải quyết nhiều bức xúc của công dân. Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp thực hiện khá tốt quy định tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân nơi làm việc hoặc nơi ứng cử. Toàn tỉnh, đã tiếp 3.654 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thăm dò kết quả giải quyết, giảm 26 lượt so với cùng kỳ năm 2016 (tiếp thường xuyên 3.223 lượt, lãnh đạo tiếp định kỳ, đột xuất 431 lượt); tiếp nhận 1.278 đơn, thư các loại, đã giải quyết 374/480 đơn thuộc thẩm quyền.
                                                                               Trần Hoàng Kiếm
;
.