Hưng Yên: Tiến hành 321 cuộc thanh tra

Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:10 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tiến hành 321 cuộc thanh tra, trong đó có 202 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra phát hiện 149 đơn vị có vi phạm. Đã kiến nghị xử lý về kinh tế với số tiền hơn 83,6 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 4,7 tỷ đồng; kiến nghị loại ra khỏi giá trị quyết toán công trình và kiến nghị khác gần 79 tỷ đồng; kiến nghị xử lý về đất đai 28.432m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 19 tập thể và 31 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.
 
Một hội nghị của Thanh tra tỉnh Hưng Yên
Một hội nghị của Thanh tra tỉnh Hưng Yên
    Đối với thanh tra chuyên ngành, qua kiểm tra 1.421 cá nhân, 484 tổ chức đã phát hiện, xử lý 716 trường hợp vi phạm. Đã ban hành 711 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 7,5 tỷ đồng. Đến nay đối tượng vi phạm đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
 
    Cùng kỳ, các cấp, ngành tỉnh Hưng Yên tiếp nhận 2.104 đơn, trong đó có 225 đơn khiếu nại; 463 đơn tố cáo.  Số đơn đủ điều kiện xử lý là 377. Đã có văn bản hướng dẫn 35 vụ việc; chuyển 296 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các đơn không đủ điều kiện xử lý do trùng lặp nội dung, nặc danh, gửi nhiều nơi trong đó có nơi đã đúng thẩm quyền giải quyết, vụ việc đã có thông báo chấm dứt giải quyết... được lưu theo quy định
 
    Trong số 33 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 20 vụ việc. Qua giải quyết tố cáo đã bảo vệ quyền lợi cho 9 người.
                                                                                           P.V
;
.