Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017

Chủ Nhật, 08/10/2017, 07:04 [GMT+7]
    9 tháng năm 2017, Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) đạt nhiều kết quả.
 
    Tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình công tác nội chính và PCTN, lãng phí năm 2017; Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2016; tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương về công tác nội chính và PCTN, các hội nghị sơ, tổng kết giao ban định kỳ với các cơ quan khối Nội chính; phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình an ninh trật tự, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phức tạp trên địa bàn, lựa chọn đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển; xử lý khiếu kiện đông người; tham mưu xử lý các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài; tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, dư luận quan tâm, nhằm giải quyết vụ án đảm bảo chính xác, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
 
Quang cảnh Hội nghị
Một Hội nghị giao ban của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành, triển khai Kế hoạch số 05-KH/BNCTU ngày 16-2-2017 về thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017; Thường xuyên, tích cực chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại các địa phương, đơn vị; trực tiếp triển khai, kiểm tra, đôn đốc công tác nội chính và PCTN, lãng phí tại 04 cơ quan, đơn vị và 03 địa phương. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu IV, UBKT Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động nắm tình hình, tiến độ công tác hỗ trợ bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các tổ chức, cá nhân tại các địa phương ven biển: thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh để tham mưu Thường Trực Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác này; tổ chức khảo sát, phân tích, đánh giá hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn ngân sách và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đầu tư công trung hạn 2016-2020; hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn để phát triển các mô hình sản xuất; mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã; nợ xây dựng cơ bản... Phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn về PCTN, lãng phí cho gần 150 cán bộ, công chức, viên chức của ngành; phát hành 03 số Bản tin nội chính Hà Tĩnh với 1.500 cuốn để tuyên truyền, hướng dẫn triển khai công tác nội chính và PCTN, lãng phí trên toàn tỉnh. Tham gia tiếp dân định kỳ của tỉnh, đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và cơ quan Ban Nội chính; đã tiếp nhận, tham mưu xử lý 77 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. 
 
    Tham gia Hội đồng thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2017; rà soát bổ sung, quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch 2021-2025.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nêu cao tính chủ động, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy những chủ trương, giải pháp, kế hoạch công tác về nội chính, PCTN và cải cách tư pháp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong khối nội chính nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo công tác nội chính, nhất là công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Võ Thị Thảo
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh)
;
.