Bình Thuận: Một số kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

Thứ Bảy, 13/05/2017, 06:22 [GMT+7]
    Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Thuận đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống và kiểm soát ma túy; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong quý II-2017 theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; theo dõi, đôn đốc, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, nghiêm minh những vụ việc nổi cộm, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 
 
    Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương tăng cường nắm tình hình, nhất là tại những địa bàn, lĩnh vực phức tạp, trọng điểm để dự báo và có biện pháp chủ động giải quyết, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội. Thường xuyên theo dõi việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, tình hình, công tác tôn giáo, dân tộc, vấn đề môi trường, các vụ việc tranh chấp kéo dài…
 
Một hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận
Một hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận
    Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thụ lý 325 vụ/331 bị can; đã giải quyết 92 vụ/132 bị can. Đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 89 vụ/127 bị can, đạt 96,74%; đình chỉ 03 vụ/05 bị can.
 
    Viện kiểm sát thụ lý 137 vụ/212 bị can, đã giải quyết 83 vụ/137 bị can; đã truy tố 82 vụ/137 bị can; đình chỉ 01 vụ/01 bị can. Kiểm sát xét xử án sơ thẩm 161 vụ/260 bị cáo, và 38 vụ/54 bị cáo án phúc thẩm.
 
    Ngành Tòa án tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, nhất là các vụ án lớn, án điểm, án tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm. Trong tháng, tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý 202 vụ, đã giải quyết 47 vụ đối với các loại án (trong đó xét xử 28 vụ/41 bị cáo án hình sự; 13 vụ án dân sự; án hôn nhân và gia đình 01 vụ; 04 vụ án hành chính và 01 vụ án lao động). 
 
    Thanh tra tỉnh triển khai 03 cuộc thanh tra tài chính; phòng, chống tham nhũng và công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đã kết thúc 04 cuộc của kỳ trước chuyển qua. Kết luận thanh tra phát hiện sai phạm trong quản lý xây dựng 297,619 triệu đồng, kiến nghị thu hồi trên 69,037 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước; kiến nghị đơn vị thu hồi khoản chi tạm ứng vượt 288,582 triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 06 tập thể.
 
    Thanh tra tỉnh tiếp dân 09 lượt, 05 vụ, 09 người đề nghị cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường không thỏa đáng.
 
    Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ là 26 đơn, gồm: 12 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 09 đơn phản ánh, kiến nghị, 01 đơn tranh chấp; qua xử lý, có 25 đơn không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết; 01 đơn Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thụ lý xác minh.
                                                                            Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.