Sóc Trăng: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thứ Năm, 04/05/2017, 10:35 [GMT+7]
    Quý I-2017, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 04-01-2017 về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2017; Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 25-01-2017 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 20-3-2017 về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, vận hành cơ chế một bên hai cấp năm 2017; tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị khóa X về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
    Lực lượng quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017; xây dựng đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.
 
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan điều tra hai cấp
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan điều tra hai cấp
    Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát biên giới vùng biển; xây dựng, triển khai thực hiện quyết tâm bảo vệ biên giới 5 năm (2016-2020)
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý 82 vụ/113 bị can (giảm 4 vụ và 13 bị can so với cùng kỳ năm 2016); truy tố 61 vụ/77 bị can. Kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm 76 vụ/95 bị cáo; kiểm sát xét xử hình sự phúc thẩm 16 vụ/21 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 2.651 vụ án các loại, đã giải quyết 1.102 vụ, chuyển kỳ sau 1.549 vụ; án quá thời hạn chuẩn bị xét xử 15 vụ.
 
    Về công tác thi hành án dân sự, tổng số thụ lý là 8.367 việc (trong đó số thụ lý mới là 3.527 việc); đã ủy thác 59 việc; tổng số phải thi hành là 8.308 việc, đã thi hành xong 2.727 việc, số việc có điều kiện thi hành (6.686 việc); chuyển kỳ sau 5.581 việc (trong đó, có 1.622 việc chưa có điều kiện thi hành).
 
    Ngành thanh tra đã triển khai 16 cuộc thanh tra hành chính, 659 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về các lĩnh vực y tế, thủy sản, nông nghiệp, thông tin, truyền thông, giao thông vận tải,… qua đó, xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi nộp ngân sách hơn 1,4 tỷ đồng.
 
    Toàn tỉnh đã tiếp 715 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (tăng 280 lượt so với cùng kỳ năm 2016). Tiếp nhận và xử lý 384 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (trong đó, có 8 đơn kỳ trước chuyển sang), giảm 3 đơn so với cùng kỳ năm 2016, trong đó, có 71 vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; đã giải quyết 50 đơn, thư.
                                                                     Nguyễn Trịnh Hoàn
;
.