Thanh Hóa: Kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tháng 4-2017

Thứ Bảy, 06/05/2017, 14:56 [GMT+7]

Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; ban hành Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 02 huyện và 02 sở, ngành; phối hợp với các cơ quan nội chính và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc, vụ án nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm hoặc khó khăn vướng mắc, không xảy ra điểm “nóng”; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị giao ban công tác nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa
Hội nghị giao ban công tác nội chính của Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tổ chức hội nghị sơ kết các quy chế, chương trình phối hợp, gồm: Sơ kết Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng năm 2016; sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 20 lượt công dân đến trình bày về 16 vụ việc. Tiếp nhận và xử lý 76 đơn gửi đến Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy (Thường trực Tỉnh ủy chuyển 60 đơn; gửi Ban Nội chính 16 đơn), trong đó Có 49 đơn không đủ điều kiện xử lý; 27 đơn đủ điều kiện xử lý, đã được xem xét chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc phức tạp kéo dài.

Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 76 lượt người, đến trình bày về 30 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 215 đơn thư, trong đó đơn không đủ điều kiện xử lý 118 đơn, đơn đủ điều kiện xử lý là 97 đơn, đã được giải quyết, xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cơ quan Điều tra hai cấp đã xác minh làm rõ 114 vụ/276 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 78,1%); khởi tố điều tra 85 vụ/205 bị can. Phát hiện, bắt giữ 31 vụ/116 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; 7 vụ/21 đối tượng chứa mại dâm; xử lý hành chính 14 vụ/18 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ 2,1kg ma túy tổng hợp dạng đá; 341g hêrôin và 405 viên ma túy tổng hợp. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 19 đối tượng truy nã, trong đó có 6 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 838 tin báo tố giác tội phạm. Đã giải quyết 300 tin báo, trong đó: Khởi tố 139 vụ án (đạt tỷ lệ 46,3%); không khởi tố 161 tin, tạm đình chỉ 02 tin, chuyển xử lý hành chính 19 tin. Số còn lại 536 tin báo. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, đã thụ lý kiểm sát điều tra 756 vụ/1.277 bị can, cơ quan điều tra đã giải quyết 209 vụ/335 bị can, đề nghị truy tố 165 vụ/318 bị can.

Toà án nhân dân hai cấp đã giải quyết 320 vụ/558 bị cáo. Tổ chức 14 phiên tòa xét xử tại địa bàn gây án nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Trong tháng, Thanh tra tỉnh đã tiếp 09 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị; tiếp nhận, xử lý 30 đơn, trong đó, có 24 đơn không đủ điều kiện xử lý; 06 đơn đủ điều kiện xử lý đã chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tiến hành 06 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, đã kết thúc, ban hành kết luận 04 cuộc gồm: Thanh tra đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Hậu Lộc; thanh tra hoạt động tài chính tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa; thanh tra hoạt động tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 10 tỷ 086 triệu đồng. Đã thu về tài khoản chờ xử lý của Thanh tra tỉnh trên 909 triệu đồng; giảm trừ quyết toán trên 2 tỷ 669 triệu đồng.

Trần Ngọc Hiền

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa)

;
.