Phú Yên: Tình hình, kết quả công tác nội chính tháng 4-2017

Thứ Bảy, 06/05/2017, 08:52 [GMT+7]

Tháng 4-2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giao ban công tác nội chính quý I-2017 và quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 18-11-2010 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Đồng thời, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại địa phương; làm việc với Thường trực Thành ủy Tuy Hòa và Thường trực các Huyện ủy: Đông Hòa, Sơn Hòa, Tuy An, Đồng Xuân về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác Hội luật gia.

Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Cơ quan điều tra 02 cấp tiếp nhận 206 tố giác, tin báo về tội phạm, đã giải quyết 30 tố giác, tin báo, còn lại 176 tố giác, tin báo đang xử lý; điều tra làm rõ 31/41 vụ; bắt, xử lý 08 đối tượng; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 23 vụ/38 bị can. Viện kiểm sát nhân dân 02 cấp tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã kiểm sát 206 tố giác, tin báo; thụ lý kiểm sát điều tra án hình sự 161 vụ/163 bị can; truy tố 04 vụ /04 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 105 vụ/196 bị cáo; thụ lý kiểm sát giải quyết 1295 vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tòa án nhân dân 02 cấp thụ lý 2149 vụ án các loại (án hình sự 159 vụ/275 bị cáo; án dân sự, hành chính 1.990 vụ, (án hình sự 71 vụ/120 bị cáo, đạt 44,65%; án dân sự, hành chính 340 vụ, việc, đạt 17,08%).

Cơ quan Thi hành án dân sự 02 cấp đã thụ lý 3.458 việc và 350 tỷ 589 triệu  đồng, đã thi hành xong 315 việc trên tổng số 2.156 việc có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 14,6%), về tiền đã thi hành được 10 tỷ 602 triệu  đồng/ 191 tỷ 388 triệu đồng có điều kiện thi hành (đạt tỷ lệ 5,5%).

Ngành Thanh tra đã tiếp nhận và xử lý 161 đơn thư, trong đó có 41 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo, 106 đơn phản ánh, kiến nghị và 06 đơn về tranh chấp đất đai. Qua phân loại có 29 đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND tỉnh; đã giải quyết xong 08 đơn, còn lại 21 đơn đang xem xét, giải quyết trong thời hạn luật định. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp nhận 22 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gồm: 16 đơn liên quan đến lĩnh vực nội chính và 06 đơn liên quan đến tiêu cực, tham nhũng; đã xử lý 07 đơn liên quan đến lĩnh vực tiêu cực, tham nhũng, số còn lại đang nghiên cứu xử lý theo quy định.

Ngành thanh tra đang tiến hành 21 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 17 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 04 cuộc thanh tra đột xuất; đã kết thúc 03 cuộc.

Lê Ngọc Hơn

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)

;
.