Tên văn bản: Quyết định số 162-QĐ/TW ngày 01-02-2013 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 162-QĐ/TW
Ngày ban hành: 01-02-2013
Trích yếu nội dung: Quyết định số 162-QĐ/TW ngày 01-02-2013 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn:  

 

;
.