Tên văn bản: Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị, về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: Bộ Chính trị
Ngày ban hành: 15/10/2007
Trích yếu nội dung: Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
Người ký: Trương Tấn Sang
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn: QUY_DINH_CUA_BO_CHINH_TRI_VE_VIEC_XU_LY_KY_LUAT_DANG_VIEN_VI_PHAM.docx
;
.