Tên văn bản: Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Số/Ký hiệu: Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ngày ban hành: 01/11/2011
Trích yếu nội dung: Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn: QUY_DINH_VE_NHUNG_DIEU_DANG_VIEN_KHONG_DUOC_LAM.docx

 

;
.