Tên văn bản:

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8-2013

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 17-BC/BNCTW
Ngày ban hành: 6-8-2013
Trích yếu nội dung:

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8-2013

Người ký: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn
Loại văn bản: Báo cáo
Tệp toàn văn:

Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8-2013

 

;
.