Tên văn bản: Nghị định số 103/2007/NĐ-CP, ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chính phủ
Ngày ban hành: 14/06/2007
Trích yếu nội dung: Nghị định số 103/2007/NĐ-CP, ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản: Nghị định
Tệp toàn văn: Nghị_định_số_1032007NĐ-CP,_ngày_14_tháng_6_năm_2007_của_Chính_phủ.doc
;
Các văn bản khác
.