Tên văn bản: Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: Chính phủ
Ngày ban hành: 09/03/2007
Trích yếu nội dung: Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản: Nghị định
Tệp toàn văn: NGHI_DINH_CUA_CHINH_PHU_VE_MINH_BACH_TAI_SAN_THU_NHAP.docx
;
Các văn bản khác
.