Tên văn bản: Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 07/05/2007
Trích yếu nội dung: Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn: QUYET_DINH_SO_59_CUA_THU_TUONG_CHINH_PHU.docx
;
.