Tên văn bản:

Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Số/Ký hiệu: 16-KH/BCĐTW
Ngày ban hành: 05-8-2013
Trích yếu nội dung: Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp
Người ký: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Loại văn bản: Kế hoạch
Tệp toàn văn: Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp

 

;
.