Tên văn bản:

Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN
Số/Ký hiệu: 14-BC/BCĐTW
Ngày ban hành: 24-7-2013
Trích yếu nội dung: Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN
Người ký: Phó trưởng Ban Thường trực Nguyễn Bá Thanh
Loại văn bản: Báo cáo
Tệp toàn văn: Báo cáo công tác PCTN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN

 

;
.