Tên văn bản:

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Cơ quan ban hành: Ban Chấp hành Trung ương
Số/Ký hiệu: 183-QĐ/TW
Ngày ban hành: 08-4-2013
Trích yếu nội dung: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương
Người ký: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh
Loại văn bản: Quy định
Tệp toàn văn: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

 

;
.