Công bố chỉ số cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ Năm, 03/05/2018, 16:20 [GMT+7]
    Ngày 2-5 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
    Về kết quả của các bộ, cơ quan ngang bộ, có 12 Bộ đạt kết quả chỉ số CCHC trên 80% như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính…
 
    Nhóm đạt kết quả chỉ số CCHC từ 70% đến dưới 80% gồm các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ủy ban Dân tộc.
 
    Bộ Nội vụ cho biết, giá trị trung bình chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngang bộ là 79.92% và không có Bộ nào có kết quả chỉ số CCHC dưới 70%. Ngân hàng Nhà nước có chỉ số CCHC năm 2017 cao nhất với kết quả là 92.36%. Ủy ban Dân tộc có kết quả CCHC thấp nhất với giá trị 72.13%.
 
    Đối với kết quả PAR INDEX 2017 của các tỉnh, thành, xếp đầu tiên là tỉnh Quảng Ninh, đứng thứ hai là Hà Nội và kế tiếp là các tỉnh Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi xếp cuối cùng, kế đến là Bến Tre, Thanh Hóa…
 
    Theo kết quả đánh giá, chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các tỉnh, thành có giá trị trung bình đạt 77,72 %, cao hơn 3,08 % năm 2016. Trong đó, 32/63 tỉnh, thành có kết quả chỉ số đạt trên giá trị trung bình, chỉ có 3 đơn vị đạt kết quả chỉ số dưới 70 %, trong khi đó con số này năm 2016 là 15 đơn vị..
 
    Cũng theo đánh giá, với sự nỗ lực của Chính phủ, bộ ngành và chính quyền địa phương, thời gian qua, việc người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc giảm đáng kể, thể hiện qua 78,09% số người được hỏi khẳng định chỉ cần đi lại 1-2 lần trong quá trình giải quyết công việc; 16,94% đi lại 3-4 lần.
 
    Tuy nhiên, vẫn còn có người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc, với 2,42% số người được hỏi đi lại 5-6 lần và 2,47% đi lại 7 lần trở lên.
 
    Khi xem xét từng tỉnh trong cả nước, có tỉnh đạt 95,36% số người được hỏi chỉ cần đi lại 1-2 lần để giải quyết công việc và nhận được kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công. Tuy nhiên có tỉnh còn đến 16,9% số người được hỏi phải đi lại 5-6 lần và có tỉnh có 7,30% số người đi lại 7 lần trở lên.
 
    3,35% số người được hỏi trong cả nước khẳng định công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình đi giải quyết công việc. Ngoài ra, 1,85% số người được hỏi khẳng định có hiện tượng cán bộ gợi ý người dân, tổ chức nộp thêm tiền ngoài phí/lệ phí theo quy định./.
                                                                                              Hồng Hà
                                                                                          (Báo Nhân Dân)
;
.