Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiếp 14.297 lượt người

Thứ Sáu, 22/12/2017, 15:00 [GMT+7]
    Năm 2017, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, công dân đến Trụ sở được tiếp, hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật; chất lượng tiếp công dân được cải thiện rõ rệt, hạn chế tình trạng chuyển đơn về địa phương đối với những vụ việc không còn sơ hở để xem xét, kiểm tra, rà soát. Nhiều vụ việc được nghiên cứu sâu và có hướng xử lý thích hợp đã khôi phục được quyền lợi cho công dân… Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư thực hiện nghiêm túc việc trao đổi, đối chiếu thông tin giữa tiếp công dân và xử lý đơn thư, tăng cường trao đổi thông tin các cơ quan có liên quan.
 
Đoàn công tác của Thanh tra Chính Phủ làm việc với tập thể cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương
Đoàn công tác của Thanh tra Chính Phủ làm việc với tập thể cán bộ Ban Tiếp công dân Trung ương
    Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 14.297 lượt người đến trình bày 4.689 vụ việc, với 405 lượt đoàn đông người. Riêng quý IV, Trụ sở đã tiếp 3.403 lượt công dân đến trình bày 1.191 vụ việc. Tiếp nhận 13.411 đơn thư, giảm 4,8% so với năm 2016. Qua đó, đã xử lý 12.410 đơn, trong đó có 4.119 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 32,3%.
 
    Năm 2017, đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ giảm so với năm 2016 cả về số lượt công dân, số lượng đơn thư và số lượt đoàn đông người. 
 
    Mặc dù vậy, tình hình khiếu nại của công dân trong phạm vi cả nước cũng như tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương vẫn diễn biến phức tạp. Một số đoàn công dân khiếu kiện đông người lên Trung ương có tổ chức, thái độ bức xúc, manh động, sẵn sàng hành vi gây mất an ninh, trật tự nhằm gây sức ép đối với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở.
 
    Cùng với đó là công dân khiếu kiện chây ì, đeo bám dài ngày tại Trụ sở, được sự ủng hộ của một số phần tử cơ hội, chính trị, thường xuyên vi phạm nội quy Trụ sở, căng băng rôn, khẩu hiệu, la hét, chửi bới… gây cản trở hoạt động của Trụ sở và an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
 
    Nhiều trường hợp công dân đã nhắn tin, gọi điện thoại đến máy bàn và điện thoại di động của lãnh đạo, công chức Ban Tiếp công dân Trung ương đòi giải quyết và đến nhà riêng Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương căng băng rôn, hô khẩu hiệu, la hét yêu cầu giải quyết các vụ việc, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.
 
    Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục duy trì thường xuyên và hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Trụ sở; phối hợp với lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ các kỳ họp của Trung ương và Quốc hội; xây dựng kế hoạch phối hợp, kiểm tra, rà soát lại đối với các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp; tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
 
    Đồng thời kiểm tra, đôn đốc địa phương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo…
                                                                                         P.V
;
.