Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại Lâm Đồng

Thứ Sáu, 15/12/2017, 14:42 [GMT+7]
    Ngày 14-12, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc tại Lâm Đồng về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.
 
    Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trần Ngọc Liêm cho biết, nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, được công khai trên cổng thông tin điện tử cấp tỉnh, cấp huyện. Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh còn trực tiếp tiếp dân đột xuất theo quy định của Luật tiếp công dân. Nhờ đó, trong năm 2017, Lâm Đồng đã tiếp 2.967 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tiếp thường xuyên 2.045 lượt/2.366 người; tiếp định kỳ 922 lượt/1.153 người; số vụ việc cũ 1.301 vụ, vụ việc mới 1.660 vụ; đoàn đồng người là 42 đoàn.
 
    Về kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo nhận được, Lâm Đồng đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền 229 đơn; số đơn trả lại và hướng dẫn công dân khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết là 70 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền là 685 đơn trong đó có 608 đơn khiếu nại, 77 đơn tố cáo, giảm 2,5% cùng kỳ năm 2016. Về kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH, Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyển đến, tỉnh đã giải quyết được 3/7 vụ việc, còn lại 4 vụ việc đang giải quyết.
 
    Lâm Đồng kiến nghị với Đoàn giám sát cần quy định cụ thể phân công công chức cấp xã trong việc tiếp dân, bởi hiện nay chưa có công chức chuyên trách làm nhiệm vụ này, gây khó khăn trong việc vố trí cán bộ, tham mưu; bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế đối với việc không chấp hành quyết định hành chính; bổ sung cụ thể quy định xử lý hành chính với trường hợp cố tình khiếu nại sai sự thật… Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng đoàn giám sát, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Lâm Đồng, là kết quả của sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo tỉnh trong rà soát, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể theo đúng yêu cầu của pháp luật.
 
    Trưởng Ban Dân nguyện cũng chỉ rõ, trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số hạn chế, như chưa tổ chức đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết; chưa thực hiện nghiêm việc ban hành quyết định khi giải quyết khiếu nại, vẫn còn tình trạng giải quyết bằng văn bản…
 
    Trưởng đoàn giám sát đề nghị, Lâm Đồng cần tăng cường thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, ngành; xử lý nghiêm những cán bộ không thực hiện đúng quy định trong thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cớ sơ sài. Tăng cường rà soát những vụ việc phức tạp, kéo dài để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…
Trung Thành

 

;
.