Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

Thứ Tư, 30/01/2019, 10:29 [GMT+7]

Ngày 29-01, đồng chí  Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại diện một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2018, Tỉnh ủy Điện Biên đã lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 10.482 tỷ 240 triệu đồng (tăng 7,15% so với năm 2017), tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 27,31 triệu đồng/người/năm. Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, trong đó, chỉ đạo tăng cường quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy về nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Công tác quân sự, quốc phòng được triển khai toàn diện, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường năng lực phòng thủ, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới quốc gia. Thường xuyên tăng cường lực lượng nắm địa bàn, kịp thời đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản đối với cán bộ, đảng viên theo quy định. Lãnh đạo xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến tham nhũng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Đồng chí mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương để đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, phát triển kinh tế rừng.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; nhất là vận động bà con chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết tốt vấn đề an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, vấn đề dân tộc…, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, làm việc với cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên

Đồng chí bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả, cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ năm 2019 và những năm tới, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm để nắm tình hình, xử lý hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự ngay từ đầu, không để xảy ra điểm nóng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao trên địa bàn như: Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách người có công. Phối hợp có hiệu quả với các ngành chức năng tham mưu, xử lý tốt các vụ việc, vụ án trên địa bàn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

                                                                                     Thu Huyền

;
.