Đại hội Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 11-8-2019, Công đoàn Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương...
.
.
.