Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại tỉnh Tiền Giang

Ngày 04/6, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
.
.
.