Chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 16/08/2013, 10:35 [GMT+7]

(BNCTW) - Để phục vụ công tác thông tin tổng hợp và tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và PCTN, ngày 14-8-2013, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã ký: Công văn số 339-CV/BNCTW gửi Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị báo cáo công tác nội chính và PCTN; Công văn số 340-CV/BNCTW gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc TW (trừ đảng ủy, ban cán sự đảng các cơ quan nội chính TW), các cơ quan, tổ chức trực thuộc TW (ở những nơi không lập đảng đoàn, ban cán sự đảng), các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91 hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN; Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo công tác nội chính và PCTN.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương trân trọng đăng tải các Công văn và Phụ lục kèm theo (bấm vào để xem):

Công văn số 339-CV/BNCTW gửi Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Phụ lục số 1a kèm theo Công văn số 339-CV/BNCTW

Phụ lục số 1b kèm theo Công văn số 339-CV/BNCTW

Công văn số 340-CV/BNCTW gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc TW (trừ đảng ủy, ban cán sự đảng các cơ quan nội chính TW), các cơ quan, tổ chức trực thuộc TW (ở những nơi không lập đảng đoàn, ban cán sự đảng), các Tập đoàn kinh tế Nhà nước, Tổng công ty 91 về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Phụ lục số 2a kèm theo Công văn số 340-CV/BNCTW

Phụ lục số 2b kèm theo Công văn số 340-CV/BNCTW

Công văn số 341-CV/BNCTW gửi các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy về việc báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Phụ lục số 3a kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW

Phụ lục số 3b kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW

Phụ lục số 3c kèm theo Công văn số 341-CV/BNCTW

 

;
.