Ban Nội chính Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013

Thứ Sáu, 12/07/2013, 16:03 [GMT+7]

(BNCTW) - Sáng 12-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi Bộ Chính trị có các Quyết định số 158-QĐ/TW, 159-QĐ/TW về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, Ban đã tập trung triển khai những nội dung công việc cần thiết để sớm đi vào hoạt động. Đến nay cơ cấu tổ chức của Ban cơ bản ổn định, có 9 đầu mối trực thuộc với tổng số 131 cán bộ, công chức, nhân viên. Sau 5 tháng hoạt động, Ban đã thực hiện và hoàn thành một số nội dung công tác trọng tâm, cụ thể như sau:

Tham mưu, phát biểu ý kiến với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số đề tài, đề án quan trọng và việc bổ nhiệm cán bộ thuộc lĩnh vực được phân công như: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, Đề án “Tăng cường thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước”, Đề án tổ chức Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và Viện kiểm sát nhân dân khu vực…

Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ 02 Phiên họp của Ban Chỉ đạo; xây dựng, hoàn thiện, trình Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên, Chương trình công tác trọng tâm năm 2013 và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; xây dựng, ban hành Kế hoạch số 04-KH/BNCTW theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2013.

Phối hợp xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đề án về thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy; trao đổi, góp ý về cơ cấu tổ chức, biên chế, làm việc với một số Thương trực tỉnh ủy, thành ủy về việc chuẩn bị thành lập ban nội chính địa phương. Đến nay đã có 52/63 tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban nội chính.

Nhằm góp phần hoàn thiện thể chế về nội chính và phòng, chống tham nhũng, Ban đã tham gia góp ý và cử cán bộ tham gia xây dựng Kế hoạch và Đề cương tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tham gia Tổ giúp việc, Ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; tham gia Ban Soạn thảo, Tổ biên tập các dự án, pháp lệnh và nghị định như: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tham gia góp ý dự thảo Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014”; Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý; Đề án “Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng”…

Nắm tình hình, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp như: Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines, vụ án Vũ Quốc Hảo - Công ty cho thuê tài chính II (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam), vụ án Huỳnh Thị Huyền Như… Nghiên cứu, nắm tình hình theo đơn tố cáo tại một số công ty, tổng công ty, ngân hàng, dự án… Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương nghiên cứu, đề xuất xử lý một số vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật.

Tiếp nhận 3.845 đơn, thư, chuyển các Vụ nghiên cứu, đề xuất xử lý; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước. Phối hợp, tổ chức 6 đoàn cán bộ đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. Phát hành Tạp chí Nội chính số đầu tiên và 17 số điểm báo tuần, khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp tại 02 địa chỉ: www.noichinh.vn, www.noichinh.org.vn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương thời gian qua đã khắc phục những khó khăn của một cơ quan mới thành lập, hoàn thành một số nội dung công tác trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2013, Ban Nội chính Trung ương tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau: 1) Chuẩn bị nội dung và phục vụ các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 2) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch, Đề cương giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị về việc kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; sơ kết Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Thông báo số 130-TB/TW, ngày 10-01-2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo dõi việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 3) Hoàn thiện Dự thảo Quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban kiểm tra Trung ương. 4) Ban hành văn bản hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 5) Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy. 6) Chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương (dự kiến tháng 1-2014)…

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ban Nội chính Trung ương đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Bá Cầu, nguyên Hàm vụ trưởng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Ngọc Thành, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Cơ quan nội chính.

P.V

;
.