Điểm báo tuần số 253 từ ngày 05-3 đến ngày 10-3 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 12/03/2018, 14:37 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Thanh Niên, Giáo dục, Đài TNVN, TTXVN (06-3) cho biết, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Chính phủ, thông báo kết luận sau khi tiến hành kiểm tra đối với 7 bộ, ngành trực thuộc Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban cán sự đảng Chính phủ đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội; đối với chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã rất nỗ lực và mang lại hiệu quả thiết thực, toàn diện. Tập thể Ban cán sự đảng đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đoàn kiểm tra đã khái quát nhiều vấn đề lớn mà Ban cán sự Đảng Chính phủ cần lưu ý thời gian tới trong việc chỉ đạo Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, quản lý toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, An ninh thủ đô, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (06-3) đưa tin, ngày 05-3, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc gia "70 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy". Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có Thư gửi Hội thảo, đề nghị: Thông qua Hội thảo và ngay sau khi kết thúc Hội thảo, phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mạng đến từng cán bộ, chiến sỹ Công an và trong toàn Đảng, toàn dân, đưa phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" lên tầm cao mới. Cùng với xây dựng, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện, phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất; loại bỏ thái độ cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho dân; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an, luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng Công an như những điều thiêng liêng, cao quý nhất...".
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Đại biểu nhân dân, Công lý, Hà Nội mới, Dân trí, TTXVN (06-3) đưa tin, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Theo đó, Đề án sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như hoàn thiện thể chế giám định tư pháp; tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng giám định tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (07-3) đưa tin, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác dân vận các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các đại biểu đã nghe quán triệt các văn bản: Quyết định số 99-QÐ/TW của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QÐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, nghiên cứu kỹ các văn bản của Ðảng; nêu cao trách nhiệm trong việc triển khai, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tăng tính khả thi khi triển khai đưa các văn bản của Ðảng vào cuộc sống.
 
    Báo Lao Động, Công an nhân dân, Tiền Phong, Tuổi trẻ, Người lao động, Đài TNVN (08-3) cho biết,  Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 694-QĐ/UBKTTW ngày 26-01-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và  ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 695-QĐ/UBKTTW ngày 26-01-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 21 và kỳ họp 22, ngày 03, 24 và 25-01-2018, những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn là nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu và ông Huỳnh Khánh Toàn.
 
    Báo Nhân Dân, Điện tử Chính phủ, Công an nhân dân, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh (10-3) đưa tin, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, tuy cải cách TTHC có nhiều thành tích đáng ghi nhận, nhưng cũng chỉ là kết quả bước đầu. Trong khi đó, những vướng mắc trong TTHC rất phức tạp, cho nên Hội đồng phải thật sự quyết tâm vào cuộc mới mong tìm đúng những điểm nghẽn để thay đổi. Trong năm 2018, Hội đồng sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại với các hiệp hội và doanh nghiệp; đẩy mạnh cắt giảm TTHC, giảm chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời, liên tục bám sát và đưa ra những phản biện chính sách cần thiết, kịp thời báo cáo Thủ tướng để hỗ trợ cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô...
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương với Ban cán sự đảng Chính phủ
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương với Ban cán sự đảng Chính phủ
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại biểu Nhân dân, Công an nhân dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Công lý, Thanh tra, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (05-3) phản ánh nội dung Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, thẩm tra dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Các đại biểu cho ý kiến về các nội dung: Quy định về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực và tài sản, thu nhập tăng thêm không giải trình một cách hợp lý; quy định về thu nhập thực tế lớn hơn tài sản, thu nhập đã kê khai hoặc việc giải trình về tài sản, thu nhập tăng thêm không hợp lý thì cơ quan thuế xem xét truy thu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 45%. Nhiều đại biểu nhất trí với quy định việc thu thuế không loại trừ việc xử lý trách nhiệm hình sự hoặc tịch thu tài sản một khi chứng minh được tài sản bất hợp pháp, do phạm tội mà có... Nhiều ý kiến cho rằng, với lỗi không trung thực của cán bộ thì luật có thể xem xét quy định xử lý kỷ luật về cán bộ, công chức hoặc xử phạt hành chính đối với hành vi đó.
 
    Báo Bảo vệ pháp luật, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên, Tài nguyên và Môi trường (07-3) dẫn nguồn tin từ  Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị truy tố 06 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Trà Vinh về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng” và tội “Tham ô tài sản”. Trong đó có bị can Diệp Văn Sơn, nguyên Giám đốc Sở; Lê Văn Hồng Anh, nguyên Phó Giám đốc Sở; Trần Hồng Nguyên, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Các bị can đã thông đồng để lập khống hợp đồng, quyết toán khống và mua hóa đơn giá trị gia  tăng sai quy định; cấp giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ không đúng; lập quỹ trái phép và chiếm đoạt tiền dự án sử dụng cá nhân… Tổng cộng 06 bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Thanh Niên, Dân trí, Đài TNVN (08-3) cho biết, Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bắt tạm giam ông Ngô Văn Chiên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Tiến và ông Trương Quang Việt, Phó Bí thư chi bộ thôn Đông Thịnh vì tội danh “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Hai cán bộ trên nằm trong số những người bị tố cáo lạm quyền, chiếm dụng và bán trái phép hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại địa phương. Trước đó, tháng 10-2017, Công an huyện Ý Yên đã bắt tạm giam ba cán bộ thôn Đông Thịnh, xã Yên Tiến gồm: Đinh Công Hiên, Bí thư chi bộ; Bùi Công Môn, Trưởng thôn và Đinh Văn Thao, Tổ trưởng dịch vụ hợp tác xã nông nghiệp. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
    Báo Đại biểu Nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Lao Động, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, An ninh Thủ đô, Người lao động, Giao Thông, Hà Nội mới, VietNamNet, Đài TNVN, TTXVN (08-3) đưa tin, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ báo cáo kết quả việc thanh tra Dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Ban Bí thư cho rằng, đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng tiến hành thanh tra toàn diện, kết luận và báo cáo với Ban Bí thư. Ban Bí thư đề nghị Thường trực Chính phủ, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo và chịu trách nhiệm về Kết luận thanh tra, sớm công bố Kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật. Các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc bảo đảm khách quan, chính xác theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật và thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.
 
    Báo Nhân Dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Đại đoàn kết, Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Thanh tra, Dân trí, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Đài TNVN, TTXVN (10-3) theo nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội tổ chức đánh bạc. Trước khi bị tước danh hiệu Công an nhân dân, ông Hóa từng được phong quân hàm Thiếu tướng và là nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Pháp luật Việt Nam (06-3) cho biết, Cố vấn pháp lý của Chính phủ Philippines ngày 5-3 đã đề nghị Tòa án tối cao nước này miễn nhiệm Chánh án Maria Lourdes Sereno với lý do bà này không công khai tài sản. Hạ viện Philippines trong tháng này dự kiến sẽ tiến hành phiên luận tội bà Maria Lourdes Sereno dựa trên một số cáo buộc do một luật sư đệ trình.
 
    Đài Truyền hình Việt Nam (11-3) đưa tin, Quốc hội Ecuador đã thông qua quyết định phế truất Chủ tịch Quốc hội José Serrano. Ông Serrano đã bị ghi âm cuộc trao đổi điện thoại với cựu Thanh tra Nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ từ tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil. Trong cuộc điện đàm, ông Serrano hứa sẽ cách chức Tổng Chưởng lý đang phụ trách điều tra vụ Odebrecht cùng những tham nhũng trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ecuador. 
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng Chính phủ.
 
    - Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG.
 
    - Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
 
    - Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Sở KH-CN Trà Vinh.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
;
.